APIS CANDELA – SVÍCE BLACK LILITH

APIS CANDELA –  SVÍCE BLACK LILITH
APIS CANDELA –  SVÍCE BLACK LILITH
590.00 CZK

Black Lillith jsou řemeslně vyráběné mystické svíce ze včelího vosku s velmi specifickým a živým hořením. Jsou obalené v černé směsi asijských vykuřovadel, při hoření lehce praskají a mají balzamicky květinovou vůni.

Apis Candela je mladá značka Venduly Fiedlerové. Založila ji v podhůří Orlických hor kde se věnuje poctivé řemeslné výrobě svící a produktů ze včelího vosku. Ten čistí pouze přirozenou pomalou sedimentací, která vzniká zahříváním. Tímto vosk zachovávají v nejvyšší možné organické kvalitě se všemi přírodními aromaty, jakými jsou propolis, pyl i zbytky medu. Vosk pochází od včelích společenstev žijících v Broumovském výběžku, tedy z velmi zdravého kraje. Výrobu provází vůně hořících pryskyřic, santalového dřeva a často i iniciační zvuk tibetské mísy. 

obsah: 6-7 ks v balení (na váhu)

Svíčku nikdy nenechávejte hořet bez dozoru a v dosahu dětí, domácích mazlíčků nebo v průvanu.

///

Black Lillith are handcrafted mystical beeswax candles with a very specific and lively burning. They are wrapped in a black mixture of Asian fumes, crack light when burned and have a balsamic floral scent.

Apis Candela is a young brand of Vendula Fiedler. She founded it in the foothills of the Eagle Mountains, where she is dedicated to the honest handicraft production of candles and beeswax products. It cleans only by natural slow sedimentation, which is caused by heating. In this way, the wax retains the highest possible organic quality with all the natural aromas, such as propolis, pollen and honey residues. The wax comes from bee communities living in the Broumov promontory, ie from a very healthy region. The production is accompanied by the scent of burning resins, sandalwood and often the initiating sound of a Tibetan bowl.

content: 6-7 pcs in package (by weight)

Never leave the candle burning unattended and within reach of children, pets or drafts.

Hello You!

Join our mailing list