Returns

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

U společnosti Leeda nepodstupujete při nákupu v eshopu žádné riziko. V případě, že z jakéhokoli důvodu nejste se zbožím spokojeni, můžete od kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit.

V takovém případě nám zboží zašlete zpět do 30 dnů od obdržení zásilky. Toto se vztahuje pouze na zboží zakoupené prostřednictvím eshopu. Zboží, zakoupené v prodejně Leeda, nelze tímto způsobem reklamovat.

V případě odstoupení od smlouvy a navrácení zboží v 30 denní lhůtě, musí být zboží navráceno nepoškozené a nepoužité, opatřené visačkami. Pokud bude na výrobku provedena údržba (praní, čištění), nelze tento výrobek považovat za nepoužité zboží. Nezapomeňte do balíku vložit formulář „Odstoupení od smlouvy“ nebo “Return Form”, vyplněný dle pokynů. Po obdržení zboží Vám bude navrácena kupní cena. Dle Vašeho přání Vám vrácené zboží taktéž vyměníme.

Postup při reklamaci

Níže uvedené informace jsou výňatkem z všeobecných obchodních podmínek společnosti Leeda, spol. s r.o., se sídlem Bartolomějská 1, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 45787859.

Vaše práva a povinnosti ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2158 a násl. zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník.

Na zakoupené zboží poskytujeme záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.

V případě reklamace postupujte následujícím způsobem:

  • reklamaci uplatňujete v záruční době a bez zbytečného odkladu, tj. v co nejkratším termínu poté, co se vada objevila
  • společně se zbožím zašlete prodávajícímu doklad osvědčující převzetí zboží, samotné zboží musí být v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady
  • označte reklamovanou vadu zboží
  • reklamaci uplatněte zasláním zboží společně s příslušnými doklady na adresu Leeda, spol. s r.o., Bartolomějská 1, Praha 1, 110 00.

Prodávající rozhodne o reklamaci, bez zbytečného prodlení. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší době.

Kupující má právo:

a) na odstranění vady opravou zboží,

b) odstoupit od smlouvy

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost textilních výrobků jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost textilních výrobků kratší než záruční doba.

Úplné znění podmínek odstoupení od smlouvy a odpovědnosti za vady naleznete v Obchodních podmínkách / Terms of Sale

---------------------------------------------------------------------------------

RETURNS

Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging if possible.To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Non-returnable items: Gift cards

Refunds (if applicable)

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again. Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted. Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted. If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at leeda@leeda.cz.

Sale items (if applicable)

Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at leeda@leeda.cz and send your item to: Leeda spol. s r.o., Bartolomějská 1, Praha 1, 110 00.

Shipping

To return your product, you should mail your product to: Leeda spol. s r.o., Bartolomějská 1, Praha 1, 110 00.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary. If you are shipping an item over $75, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Hello You!

Join our mailing list