OVERAL MAGAZINE, READY-TO-READ23

OVERAL MAGAZINE, READY-TO-READ23
 
350.00 CZK

OVERAL MAGAZÍN je medium reflektující módu jako komplexní společenský fenomén. Představuje autorky a autory přemýšlející mimo základní rámec funkce a formy a odkrývá širší kontext, ve kterém se móda potkává například s aktivismem, volným uměním nebo společenskými vědami.  

Vyrobeno v České republice 

///

Overal magazine is a medium reflecting fashion as a complex social phenomenon. It features authors, fashion designers and creators who think beyond the basic framework of function and form, and reveals the broader context in which fashion meets activism, fine arts or social sciences. The interviews, author's texts, and anthologies are intended for a Czech audience and are in the Czech language only!

Made in Czech Republic. 

Back To EXCLUSIVE

Hello You!

Join our mailing list