JANJA PROKIĆ NÁUŠNICE MINI SVATÉ SRDCE

JANJA PROKIĆ NÁUŠNICE MINI SVATÉ SRDCE
JANJA PROKIĆ NÁUŠNICE MINI SVATÉ SRDCE
4,400.00 CZK

Stříbrné náušnice mini svaté srdce od šperkařky Janji Prokić z kolekce Last Drop.

autor: Janja Prokić
materiál: stříbro
ryzost: 925/1000

produkt: náušnice mini svaté srdce

Kolekce Last Drop staví proti sobě hodnoty stálých, pevných a trvajících vztahů proti konzumu, uspěchanosti a nevyváženosti. Téma poslední kapky zpracovala v keramických objektech a šperku. „Jako nosnou část této kolekce jsem vytvořila kameninové nádoby. Kameninové proto, že jsou trvalé, pevné a oproti porcelánu, který naopak evokuje nekonečné konzumní množení, nesou význam zemitosti a uzemnění,“ komentuje svou práci Janja. „Last Drop je založena na třech stěžejních motivech, na třech nádobách, které mají s naplněním poslední kapkou tři zcela odlišné osudy. Protože poslední kapka nemusí nutně znamenat úplný konec,“ dodává. Svaté srdce jako důkaz lidství božího dítěte. Srdce je nádoba, kterou má každý. Když přijde poslední kapka, pukne. Nemusí to znamenat jeho konec, ale po zhojení už nikdy nebude takové, jaké bylo. Zůstane na něm viditelný šrám.
specifikace.
///
Silver earrings mini sacred heart by jeweler Janji Prokić from the Last Drop collection.

author: Janja Prokić
material: silver
purity: 925/1000
product: sacred heart necklace
length of adjustable necklace: 40 - 42 - 44 cm

The Last Drop collection pits the values ​​of lasting, strong and lasting relationships against consumption, haste and imbalance. The theme of the last drop was processed in ceramic objects and jewelry. "I created earthenware containers as the main part of this collection. Earthenware, because they are durable, solid and, unlike porcelain, which, on the contrary, evokes endless consumer multiplication, bear the importance of earthiness and grounding, "Janja comments on her work. "Last Drop is based on three main motifs, on three containers, which have three completely different destinies when filled with the last drop. Because the last straw does not necessarily mean the end, "he adds. Sacred heart as proof of the humanity of the child of God. The heart is a vessel that everyone has. When the last drop comes, it breaks. It may not mean the end of it, but after healing it will never be the way it was. The scar will remain visible on it.
specifications.

 

Hello You!

Join our mailing list