JANJA PROKIĆ NÁRAMEK OKO

JANJA PROKIĆ NÁRAMEK OKO
JANJA PROKIĆ NÁRAMEK OKO
4,200.00 CZK

Stříbrný náramek od šperkařky Janji Prokić z kolekce HOMA.

autor: Janja Prokić
materiál: stříbro
ryzost: 925/1000

produkt: náramek Oko

Kolekce Homa letí na ptačích křídel přes Arafurské moře na Pupuu Novou Guineu. Vychází tentokrát z kultury, mýtů a unikátního přírodního dědictví tohoto ostroa, na kterém jako na jediném na světě žijí "ptáci ráje". Tato nebesky křehká stvoření a jejich peří symbolizují ochranu shůry a nedotknutelnost ve své bazální podstatě. V kráse, která zasahuje hloubkou a nedovolí zlu ji ovládnout. Jako většině kolekcí svébytné autorky i nyní hraje velký význam tradice a rituály a šperky vznikly v inspiraci obřadními maskami papuánských kmenů. Dalším symbolem je oko jako ochrana od zlých duchů a souvisí opět s pradávnými rituály obyvatelů této země. Místo mezi nebem a zemí. Korunami stromů a letem ptáků. V tichém oparu pradávných lesů. Oba symboly se propojují. Textura ptačích křídel tvořívá oko. Kameny v kolekci navíc mají barvu skutečného zabarvení ptačích křídel těchto ojedinělých stvoření.

///

Silver bracelet from jeweler Janji Prokić from the HOMA collection.

author: Janja Prokić
material: silver
purity: 925/1000
product: Eye bracelet

The Homa collection flies on bird wings over the Arafur Sea on Pupuu New Guinea. This time it is based on the culture, myths and unique natural heritage of this island, where the "birds of paradise" live as the only one in the world. These heavenly fragile creatures and their feathers symbolize protection from above and inviolability in their basal essence. In a beauty that reaches deep and does not allow evil to control it. Like most of the original author's collections, tradition still plays an important role, and rituals and jewelry were inspired by the ceremonial masks of Papuan tribes. Another symbol is the eye as protection from evil spirits and is again related to the ancient rituals of the inhabitants of this country. A place between heaven and earth. Treetops and flying birds. In the quiet haze of ancient forests. The two symbols are interconnected. The texture of the bird's wings forms the eye. In addition, the stones in the collection have the color of the actual color of the bird wings of these unique creatures.
 

Hello You!

Join our mailing list