SCENT ROCHE – AROMALAMPA VIOLET

SCENT ROCHE – AROMALAMPA VIOLET
12,100.00 CZK

Aromalampa navržena Jakubem Pollágem pro českou značku Scent Roche, za kterou stojí Kateřina Šantrochová. Ta se věnuje výrobě a míchání parfémů a vonných esencí. Používá  přírodní materiály nejvyšší kvality a extrakty z nejrůznějších vonných dřevin, květin, vzácných plodů a dalších látek ze vzdálených i blízkých míst a kultur světa.
Proto, má každý možnost objevit skrze vůni, co je vlastní jeho duši.

Light up your inner world, dive deep into the scents and let them be your transformation. 

rozměr: 28x18cm

Ph by MICHAELA KARÁSKOVÁ

 

///

 

Aromalamp designed by Jakub Pollág for the Czech brand Scent Roche, represented by Kateřina Šantrochová. It is dedicated to the production and mixing of perfumes and fragrant essences. It uses natural materials of the highest quality and extracts from various fragrant trees, flowers, rare fruits and other substances from distant and nearby places and cultures of the world.
Therefore, everyone has the opportunity to discover through the scent what is inherent in his soul.

Light up your inner world, dive deep into the scents and let them be your transformation.

size: 28x18cm

Ph. By MICHAELA KARÁSKOVÁ


Hello You!

Join our mailing list