APIS CANDELA – MINI SVÍCE ČERVENÁ

APIS CANDELA – MINI SVÍCE ČERVENÁ
APIS CANDELA – MINI SVÍCE ČERVENÁ
1,900.00 CZK

Ručne foukaná dóza z české sklárny je naplňena včelím voskem, organickými oleji a vonnými egyptskými esencemi nesoucí hologram vůní linoucích se v Kleopatřiných zahradách, kde kvetou pivoňky, magnólie či bílá orchidej. Snoubení jasu hořícího bavlňeného knotu v dózičce se sladkým medovým tónem svíce vytvoří ve vašem prostoru něžnou vibraci, která podpoří Vaši intuici. Svíčku pro Vaše rituály můžeme znovu naplnit. 

Hoření: Najděte pro svíčku vhodné a trvalé umístění. Abyste uchovali kvalitu vonných organických esencí, doba jednoho hoření by neměla přesáhnout 2 hodiny. Při prvním zapálení je důležité svíci nechat rozehřát po celém obvodu. Zhasnete ji prostým sfouknutím, ideálně u otevřeného okna. Nezhasínejte ji však pomoci prstů, knot by pak mohl do roztaveného oleje uvolnit černý popílek.

Ten čistí pouze přirozenou pomalou sedimentací, která vzniká zahříváním. Tímto vosk zachovávají v nejvyšší možné organické kvalitě se všemi přírodními aromaty, jakými jsou propolis, pyl i zbytky medu. Vosk pochází od včelích společenstev žijících v Broumovském výběžku, tedy z velmi zdravého kraje. Výrobu provází vůně hořících pryskyřic, santalového dřeva a často i iniciační zvuk tibetské mísy. 

barva: červená

Svíčku nikdy nenechávejte hořet bez dozoru a v dosahu dětí, domácích mazlíčků nebo v průvanu.

///

The hand-blown jar from the Czech glassworks is filled with beeswax, organic oils and fragrant Egyptian essences bearing a hologram of scents spilling out in Cleopatra's gardens, where peonies, magnolias or white orchids bloom. Combining the brightness of a burning cotton wick in a jar with the sweet honey tone of a candle will create a gentle vibration in your space, which will support your intuition. We can refill the candle for your rituals.

Burning: Find a suitable and permanent location for the candle. To preserve the quality of fragrant organic essences, the burning time should not exceed 2 hours. At the first ignition, it is important to let the candle warm up around the perimeter. You can turn it off with a simple blow, ideally at an open window. However, do not extinguish it with your fingers, as the wick could release black ash into the molten oil.

Vendula Fiedler. She founded it in the foothills of the Eagle Mountains, where she devotes herself to the honest handicraft production of candles and beeswax products. In this way, the wax retains the highest possible organic quality with all the natural aromas, such as propolis, pollen and honey residues. The wax comes from bee communities living in the Broumov promontory, ie from a very healthy region. The production is accompanied by the scent of burning resins, sandalwood and often the initiating sound of a Tibetan bowl.

Red color

Hello You!

Join our mailing list