APIS CANDELA – "FASCINUJÍCÍ" VONNÁ SVÍCE

APIS CANDELA – "FASCINUJÍCÍ" VONNÁ SVÍCE
APIS CANDELA – "FASCINUJÍCÍ" VONNÁ SVÍCE
APIS CANDELA – "FASCINUJÍCÍ" VONNÁ SVÍCE
14,600.00 CZK

Luxusní vonná svíčka v nádherné ručně foukané dóze od designéry Elišky Monsportové. Kompozicí vůně květin, citrusů a orientálních dřevin organických esenciálních olejů, jejichž složení se nalezlo v Tutanchamonově hrobce budete fascinovaní. Květena z visutých zahrad se lehce snoubí se sladkostí včelího vosku. Exkluzivní svíčky z kolekce "fascinující" nesou staroegyptské fluidum, které zůstává tajemstvím. Mosazné víko s přírodními objekty je pozlaceno zlatem ryzosti 24 karátů. 

Dózu lze znovu naplnit.

 

Apis Candela je mladá značka Venduly Fiedlerové. Založila ji v podhůří Orlických hor kde se věnuje poctivé řemeslné výrobě svící a produktů ze včelího vosku. Ten čistí pouze přirozenou pomalou sedimentací, která vzniká zahříváním. Tímto vosk zachovávají v nejvyšší možné organické kvalitě se všemi přírodními aromaty, jakými jsou propolis, pyl i zbytky medu. Vosk pochází od včelích společenstev žijících v Broumovském výběžku, tedy z velmi zdravého kraje. Výrobu provází vůně hořících pryskyřic, santalového dřeva a často i iniciační zvuk tibetské mísy.

barva: černá, zlatá
vůně: mystická květina, orientální dřeviny, zlaté světlo bez stínu
materiál: včelí vosk, esenciální oleje, kokosový olej, doba hoření 30-40 hod.

Hoření: Najděte pro svíčku vhodné a trvalé umístění. Abyste uchovali kvalitu vonných organických esencí, doba jednoho hoření by neměla přesáhnout 2 hodiny. Při prvním zapálení je důležité svíci nechat rozehřát po celém obvodu. Zhasnete ji prostým sfouknutím, ideálně u otevřeného okna. Nezhasínejte ji však pomoci prstů, knot by pak mohl do roztaveného oleje uvolnit černý popílek.

Svíčku nikdy nenechávejte hořet bez dozoru a v dosahu dětí, domácích mazlíčků nebo v průvanu.

///

Luxurious scented candle in a beautiful hand-blown jar from designer Eliška Monsportová. You will be fascinated by the composition of the scent of flowers, citrus and oriental woods of organic essential oils, the composition of which was found in Tutankhamun's tomb. The flora from the hanging gardens is easily combined with the sweetness of beeswax. Exclusive candles from the "fascinating" collection carry an ancient Egyptian fluid that remains a mystery. The brass lid with natural objects is gilded with 24 carat gold.

The can can be refilled.


Apis Candela is a young brand of Vendula Fiedler. She founded it in the foothills of the Eagle Mountains, where she is dedicated to the honest handicraft production of candles and beeswax products. It cleans only by natural slow sedimentation, which is caused by heating. In this way, the wax retains the highest possible organic quality with all the natural aromas, such as propolis, pollen and honey residues. The wax comes from bee communities living in the Broumov promontory, ie from a very healthy region. The production is accompanied by the scent of burning resins, sandalwood and often the initiating sound of a Tibetan bowl.

color: black, gold
scent: mystical flower, oriental tree, golden light without shadow
material: beeswax, essential oils, coconut oil, burning time 30-40 hours.

Burning: Find a suitable and permanent location for the candle. To preserve the quality of fragrant organic essences, the burning time should not exceed 2 hours. At the first ignition, it is important to let the candle warm up around the perimeter. You can turn it off with a simple blow, ideally at an open window. However, do not extinguish it with your fingers, as the wick could release black ash into the molten oil.

Never leave the candle burning unattended and within reach of children, pets or drafts.

Hello You!

Join our mailing list