APIS CANDELA - RITUÁLNÍ

APIS CANDELA - RITUÁLNÍ
APIS CANDELA - RITUÁLNÍ
APIS CANDELA - RITUÁLNÍ
1,800.00 CZK

Tyto výjmečné svíce jsou vyrobeny z organického včelího vosku a kvalitních olejů. Hodí se pro velmi vzácné příležitosti a jako pár symbolizují Slunce a Lunu. Symbolizují konec i začátek, rovnováhu, propojení i nový život. Černá je doplněná o balzamická vykuřovadla blaženě sladké vůně. Po jejich tělech plných struktur a přírodních motivů, které jsou v neustálé metamorfóze, stéká při hoření vosk a vy jste tak svědky neopakovatelné proměny. Svíce je vhodné umístit vedle sebe, na talířek či svícen. Hrajte si s ještě teplým voskem, který vyhřezne při hoření, žmoulejte a tvarujte mezi prsty, je to jednoduchá forma apiterpie.

Uvedená cena je za jeden kus.

Barva: přírodní, černá 
Materiál: organický včelí vosk
Váha svíce 400-450g
Délka svíce 35-40 cm
Průměr svíce: 5 cm

Apis Candela je mladá značka Venduly Fiedlerové. Založila ji v podhůří Orlických hor kde se věnuje poctivé řemeslné výrobě svící a produktů ze včelího vosku. Ten čistí pouze přirozenou pomalou sedimentací, která vzniká zahříváním. Tímto vosk zachovávají v nejvyšší možné organické kvalitě se všemi přírodními aromaty, jakými jsou propolis, pyl i zbytky medu. Vosk pochází od včelích společenstev žijících v Broumovském výběžku, tedy z velmi zdravého kraje. Výrobu provází vůně hořících pryskyřic, santalového dřeva a často i iniciační zvuk tibetské mísy.

Svíčku nikdy nenechávejte hořet bez dozoru a v dosahu dětí, domácích mazlíčků nebo v průvanu. 

///

These exceptional candles are made from organic beeswax and quality oils. They are suitable for very rare occasions and as a couple they symbolize the Sun and the Moon. They symbolize the end and the beginning, balance, connection and new life. Black is complemented by balsamic smoke extractants with a blissfully sweet scent. Wax flows down their bodies full of structures and natural motifs, which are in constant metamorphosis, and you are thus witnessing a unique transformation. The candles should be placed next to each other, on a saucer or candlestick. Play with a still warm wax that will burn out when burning, munch and shape between your fingers, it is a simple form of apiterpia.

The price is for one piece.

Color: natural, black
Material: organic beeswax
Candle weight 400-450g
Candle length 35-40 cm
Candle diameter: 5 cm

Apis Candela is a young brand of Vendula Fiedler. She founded it in the foothills of the Eagle Mountains, where she is dedicated to the honest handicraft production of candles and beeswax products. It cleans only by natural slow sedimentation, which is caused by heating. In this way, the wax retains the highest possible organic quality with all the natural aromas, such as propolis, pollen and honey residues. The wax comes from bee communities living in the Broumov promontory, ie from a very healthy region. The production is accompanied by the scent of burning resins, sandalwood and often the initiating sound of a Tibetan bowl.

Hello You!

Join our mailing list